وب سایت شخصی محمد حسنوند

وب سایت شخصی محمد حسنوند

وب سایت شخصی محمد حسنوند

وب سایت شخصی محمد حسنوند

۳۴ مطلب در مرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

مشاوره حقوقی

بسمه تعالی

موارد مندرج در ذیل صرفا براساس تجربیات شخصی بنده در آزمون سراسری سال 1393 و کسب رتبه 16 و قبولی در مقطع دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی تهران می باشد. و این امکان وجود دارد که سایر افراد پذیرفته شده در این ازمون منابع دیگری را مورد مطالعه قرار داده باشند.

حقوق اساسی

حقوق اساسی و نهادهای سیاسی مرحوم دکتر ابوافضل قاضی (میزان)

حقوق اساسی ج ا ایران جلد دوم دکتر سیدمحمد هاشمی (میزان)

قانون اساسی +(از اهمیت زیادی برخوردار است)

نظریات تفسیری شورای نگهبان+(بسیار مهم)

کمک حافظه اساسی 1 و 2 انتشارات دوراندیشان برای جمع بندی بسیار مفید است.

کتاب تست به خصوص تست های دو سال اخیر

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۲ مرداد ۹۳ ، ۱۳:۳۵

بسمه تعالی ـ به تاریخ فوق در وقت فوق العاده پرونده اجرایی کلاسه فوق این مرجع به نظررسید؛ ملاحظه می شود:

1. ابلاغ اجرائیه

اجرائیه در تاریخ 14/4/1390 به محکوم علیه مطابق ماده 70 ق.آ.د.م ابلاغ قانونی شده است.

2. ملک توقیف شده عبارت است از:

الف ـ شش دانگ یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی *** الی *** فرعی از 1 فرعی از 94 اصلی واقع در بخش یک که به دلیل اینکه سند رسمی آن به نام محکوم علیه نبوده در اجرای ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی توقیف شده است. 

ب ـ مازاد اسناد رهنی شش دانگ یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی *** فرعی از 94 اصلی.

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۱ مرداد ۹۳ ، ۲۰:۱۶

بسمه تعالی ـ به تاریخ 5/ 5/ 1390 در وقت فوق العاده پرونده کلاسه 90/368 این مرجع به نظررسید دادگاه با عنایت به اوراق پرونده پایان رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می کند :

رای دادگاه

در خصوص درخواست دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *****مبنی بر نصب امین براموال خانم شیوا *****به دلیل عاجز بودن وی، با توجه به محتویات پرونده و با احراز عجز مشارالیها به دلیل بیماری اعلام شده طبق گواهی پزشکی قانونی درحفظ و نگهداری اموال خود، دادگاه به استناد ماده 104 قانون امور حسبی و حسب پیشنهاد دادسرا،  آقای اسداله ****را به سمت امین بر اموال نامبرده منصوب می نماید. رای دادگاه قطعی می باشد.

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۱ مرداد ۹۳ ، ۲۰:۱۲

فروش منزل مسکونی محکومین مالی برای تأدیه دیون

وکلای ملت در نشست علنی روز گذشته پارلمان به منظور تأمین نظر شورای نگهبان، ایرادات آن شورا را با اصلاحاتی مصوب کرده بودند و امروز نیز مواد 26، 27، 28، 29 و 32 را با اصلاحاتی تصویب کردند.

موافقین ۲ مخالفین ۰ ۰۱ مرداد ۹۳ ، ۱۵:۳۱