وب سایت شخصی محمد حسنوند

وب سایت شخصی محمد حسنوند

وب سایت شخصی محمد حسنوند

وب سایت شخصی محمد حسنوند

۲۲ مطلب با موضوع «نمونه آراء قضایی» ثبت شده است

نمونه قرار کارشناسی

باسمه تعالی ـ به تاریخ فوق در وقت فوق العاده پرونده کلاسه فوق به  نظر رسید، دادگاه با عنایت به اوراق پرونده به شرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید:                           

موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۲ تیر ۹۳ ، ۱۹:۲۶

نمونه رای دادگاه-قرار اناطه مطالبه خسارت از دولت 

هرگاه فعل و یا ترک فعل و یا تصمیم اداری موجب ورود خسارت به اشخاص شده باشد که اداره مدعی ان است که عملش قانونی است در این صورت لازمه پذیرش ادعای اشخاص در ورود خسارت به لحاظ فعل و یا ترک فعل و یا تصمیم مذکور این است که نخست فعل و یا ترک فعل و یا تصمیم مورد بحث در دیوان عدالت اداری مورد شکایت قرار گیرد و پیامد تصمیم دیوان عدالت اداری رسیدگی محاکم عمومی موضوعیت پیدا می کنددر واقع در این موارد دیوان عدالت اداری  بایستی اساس استحقاق اشخاص را احراز و اعلام کند سپس خسارت وارد شده در اثر این اقدام در دادگاه عمومی مورد مطالبه قرار گیرد.

موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۹۳ ، ۲۳:۲۸