وب سایت شخصی محمد حسنوند

وب سایت شخصی محمد حسنوند

وب سایت شخصی محمد حسنوند

وب سایت شخصی محمد حسنوند

۱۱ مرداد ۹۳ ، ۲۱:۲۷

رییس دادگستری هلیلان منصوب شد

      عصرایلام/رضا آزادی/با حضورنوری مدیرکل دادگستری استان ایلام ،علی محمدی معاون آموزشی وشیرزادی معاون اداری مالی دادگستری استان ایلام،  رئیس دادگستری بخش هلیلان از توابع شهرستان چرداول منصوب ومعارفه گردید.

 

 

 

عصرایلام/با حضورنوری مدیرکل دادگستری استان ایلام ،علی محمدی معاون آموزشی وشیرزادی معاون اداری مالی دادگستری استان ایلام،  رئیس دادگستری بخش هلیلان از توابع شهرستان چرداول منصوب ومعارفه گردید.

دراین آیین ضمن قدردانی اززحمات آقای عابدین کوهی  سرپرست قبلی، آقای محمد حسنوند بعنوان رییس دادگستری هلیلان منصوب گردید.محمد حسنوند دراین مراسم ضمن تقدیر ازحسن اعتماد دادگستری استان به ایشان گفت:بخش هلیلان از گستردگی وپراکندگی روستاهای متعدد برخورداراست که نقش وجایگاه معتمدین-ریش سفیدان وشوراهای حل اختلاف درجهت صلح وسازش امری مهم وضروری میباشد وتلاش خودراجهت ارتقاء جایگاه شوراهای حل اختلاف بکارخواهد گرفت.

حسنوند درادامه گفت:بخش هلیلان دارای 23شعبه شورای حل اختلاف میباشد که این شوراها میتوانند دادگستری هلیلان را یاری نمایند.وی درخاتمه ضمن اشاره به اینکه هلیلان درنقطه اتصال 3استان  ودرمجاورت استان های جرم خیزقراردارد پیشگیری ازجرم راازبرنامه های  آینده دادگستری هلیلان دانست